Algemeen

Stand Marokko Spanje: Een Overzicht van de Bilaterale Relatie tussen Marokko en Spanje

De stand Marokko Spanje is een belangrijk onderwerp in de internationale politiek. De relatie tussen deze twee landen is complex en heeft een lange geschiedenis. In dit artikel zullen we de bilaterale relatie tussen Marokko en Spanje onderzoeken en de huidige stand van zaken bespreken.

Geschiedenis van de Relatie tussen Marokko en Spanje

De relatie tussen Marokko en Spanje gaat terug tot de 15e eeuw, toen Spanje deel uitmaakte van het koninkrijk Castilië en Marokko werd geregeerd door de Mariniden-dynastie. In de 16e eeuw veroverde Spanje delen van Marokko en vestigde het een kolonie in het noorden van het land, genaamd Spaans-Marokko.

Na de onafhankelijkheid van Marokko in 1956 bleef Spanje controle uitoefenen over de enclaves Ceuta en Melilla, die aan de noordkust van Marokko liggen. Dit heeft geleid tot spanningen tussen de twee landen, omdat Marokko deze enclaves als onderdeel van zijn grondgebied beschouwt.

In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw waren de betrekkingen tussen Marokko en Spanje gespannen vanwege de Westelijke Sahara-kwestie. Marokko claimt de Westelijke Sahara als onderdeel van zijn grondgebied, terwijl Spanje het gebied in 1975 verliet en de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara steunde. Dit leidde tot een gewapend conflict tussen Marokko en de Westelijke Sahara, dat duurde tot 1991.

Huidige Stand van Zaken

De huidige stand Marokko Spanje is complex en wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder economische, politieke en culturele kwesties.

Economische Betrekkingen

Marokko en Spanje hebben sterke economische banden. Spanje is de op één na grootste handelspartner van Marokko en Marokko is de grootste handelspartner van Spanje in Afrika. De handel tussen de twee landen bedroeg in 2019 meer dan 14 miljard euro.

De economische betrekkingen tussen Marokko en Spanje zijn echter niet zonder problemen. Een van de belangrijkste kwesties is de visserij. Marokko heeft een exclusieve economische zone (EEZ) die zich uitstrekt over de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Spanje heeft een van de grootste visserijvloten ter wereld en is afhankelijk van de visserij in de Marokkaanse wateren. Dit heeft geleid tot spanningen tussen de twee landen over de visserijrechten.

Politieke Betrekkingen

De politieke betrekkingen tussen Marokko en Spanje zijn ook complex. Spanje heeft een belangrijke rol gespeeld in de Westelijke Sahara-kwestie en heeft de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara gesteund. Marokko beschouwt de Westelijke Sahara echter als onderdeel van zijn grondgebied en heeft geprobeerd om het gebied te annexeren.

De betrekkingen tussen Marokko en Spanje werden in 2021 op de proef gesteld toen Spanje de leider van de onafhankelijkheidsbeweging van de Westelijke Sahara, Brahim Ghali, toestond om in een Spaans ziekenhuis te worden behandeld. Marokko was hier fel op tegen en beschouwde dit als een provocatie. Als reactie sloot Marokko zijn grenzen met Ceuta, waardoor duizenden migranten de enclave binnenkwamen. Dit leidde tot een diplomatieke crisis tussen Marokko en Spanje.

Culturele Betrekkingen

Marokko en Spanje hebben ook sterke culturele banden. Dit komt vooral door de geschiedenis van de Moorse overheersing van Spanje, die duurde van de 8e tot de 15e eeuw. De Moorse cultuur heeft een blijvende invloed gehad op de Spaanse taal, architectuur en kunst.

De culturele betrekkingen tussen Marokko en Spanje worden ook bevorderd door de grote Marokkaanse gemeenschap in Spanje. Er wonen naar schatting meer dan 800.000 Marokkanen in Spanje, waardoor het de grootste Marokkaanse diaspora-gemeenschap ter wereld is.

Conclusie

De stand Marokko Spanje is complex en wordt beïnvloed door verschillende factoren. De economische, politieke en culturele betrekkingen tussen de twee landen zijn belangrijk voor de internationale politiek en hebben een lange geschiedenis. Hoewel er spanningen zijn tussen Marokko en Spanje, hebben de twee landen ook sterke banden en werken ze samen op verschillende gebieden.

Rating post

Ook Spanje